Aileniz ve Sevdikleriniz için
Geleneksel Eğlence
     
 

Geleneksel Türk gölge oyunu Karagöz ve Hacivat, taklide ve karşılıklı konuşmaya dayanan, tasvirlerle bir perdede oynatılan gölge oyunudur. Karagöz oynatıcısına Hayali denir. Yardımcıları çırak, yardak, dayrezen, sandıkkar'dır.

Karagöz oyunu ne zaman çıktığı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Karagöz ve Hacivat karakterin gerçekten yaşayıp yaşamadığı, yaşadıysa nerede nasıl yaşadığı kesin olarak bilinmemektedir. Kökeni hakkında çok rivayet olmakla birlikte bunların hiçbiri kesin bilgiye dayanmaz. Gölge oyunu tekniğinin Doğu ve Güneydoğu Asya ülkelerinde ortaya çıktığı bilinmektedir ama bu tekniğin Türk kültüründe Karagöz Hacıvat olarak nasıl ve ne zaman biçimlendiği bilinememektedir.

 Karagöz oyunlarındaki başrol oyuncuları Karagöz ve Hacıvat'tır, bu iki karakterden başka pek çok tip vardır. Bunlar içinde en önemlileri Çelebi, Zenne, Tuzsuz Deli Bekir, Beberuhi, Tiryaki, Himmet, Yahudi, Arnavut, Rumelili, Rum, Acem, Külhanbeyi, Dansöz, Laz gibi karakterlerdir.

 Karagöz oyunlarında kullanılan figürlere tasvir adı verilir.